20 czerwca 2024

Olimpia Zambrów

Zambrowski Klub Sportowy Oficjalna Strona

Zarząd z absolutorium

W poniedziałkowe popołudnie (18 marca) w budynku klubowym zambrowskiej Olimpii odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podczas którego Zarząd Klubu uzyskał absolutorium za działalność w 2012 roku. Dyskutowano również o istotnych aspektach funkcjonowania klubu.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17, a pojawiło się na nim 21 spośród 39 wszystkich Członków Klubu. Na wstępie przewodniczącym zebrania wybrano Henryka Kosieradzkiego, natomiast sekretarzem zebrania został Kazimierz Lubowicki. Zgromadzeni jednogłośnie zatwierdzili regulamin obrad, a także przyjęli porządek zebrania. W Komisji Mandatowej zasiedli Bogdan Krasowski, Jan Mazewski oraz Władysław Wojsz, natomiast Komisję Uchwał i Wniosków stworzyli Jan Jarząbek, Witold Gosk i Bogdan Liniewski.

Następnie uczestnicy obrad i przybyli goście wysłuchali sprawozdania Zarządu Klubu z działalności w 2012 roku przedstawionego przez prezesa Sławomira Skrzypkowskiego, a także sprawozdania finansowego opracowanego przez księgową Teresę Zawistowską. Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok, która nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji finansowo-księgowej klubu. Po krótkiej dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań odbyło się głosowanie, w którym Członkowie Klubu jednogłośnie udzielili absolutorium Członkom Zarządu.

Po udzieleniu absolutorium podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu, sprawozdania finansowego i podziału zysku oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. Jednogłośnie zatwierdzono przeliminarz budżetowy na 2013 rok w związku z czym podjęto stosowną uchwałę, a następnie dyskutowano o sprawach rożnych. Wśród nich znalazły się tematy grup młodzieżowych, modernizacji Stadionu Miejskiego oraz spotkań ligowych w rundzie wiosennej, które rozgrywane będą na sztucznym boisku bez udziału publiczności. Po kilkunastu minutach intensywnej dyskusji zakończono obrady.