Zambrowski Klub Sportowy Olimpia zachęca dzieci i młodzież do zapisywania się do szkółki piłkarskiej.

Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się osobiście w obecności opiekuna prawnego do biura klubu lub do trenerów prowadzących. 

Telefony kontaktowe do każdego z trenerów znajdują się w odpowiednim rocznikowo dziale Akademii Piłkarskiej Olimpii Zambrów.

Warto dodać, że grupy młodzieżowe trenujące w ZKS Olimpia biorą udział w cyklicznych rozgrywkach ligowych oraz turniejach ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Często sukcesy młodych zawodników Olimpii opisywane są na naszej stronie.

 

UCHWAŁA Nr 1/6/2021

Zarządu Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” w Zambrowie

z dnia 31 maja 2021 roku


Dotyczy: Zmiany opłat za szkolenie dzieci i młodzieży


§ 1

W związku z rosnącymi kosztami szkolenia dzieci i młodzieży Zarząd Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” w Zambrowie ustala nowe stawki opłat dla poszczególnych grup wiekowych.

Wysokość opłaty za szkolenie dzieci i młodzieży:

– grupa roczników 2005-2007 – 80 zł/m-c,

– grupa roczników 2010-15 i młodsi – 100 zł/m-c.

§ 2

Nowe składki opłat za szkolenie dzieci i młodzieży obowiązują od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi klubu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes stwierdza, że Uchwała została podjęta jednogłośnie.


     SEKRETARZ ZARZĄDU       PREZES ZARZĄDU

      Zbigniew Dowlaszewicz           Cezary Kulesza

Sponsorzy strategiczni

Patroni medialni