Kontakt

Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia”

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

18-300 Zambrów 

Biuro:

  • biuro@olimpiazambrow.pl
  • zkszambrow@wp.pl
  • (86) 271 26 30
  • 501 867 920

Trener Bartosz Grzelak:

  • bartosz.grzelak@olimpiazambrow.pl